WerkWIJZE

WerkWIJZE

HOE WE TE WERK GAAN

De intake

Alle behandelingen starten met een intakegesprek (anamnese). In dit gesprek stellen wij jou vragen, maar dat mag jij andersom natuurlijk ook. Zo kun je voelen of jij op je gemak bent bij SoulWork Company. Samen krijgen we tijdens de eerste behandeling de verwachtingen helder.

Voor de lichaamsgerichte therapie, ademcoaching en de burn-out behandeling geldt dat we wat meer praten tijdens de eerste twee afspraken, waardoor de behandeltijd korter is dan bij de vervolgafspraken. We verspreiden de intake namelijk over twee afspraken, waardoor er tijd is om gelijk met het lichaam aan de slag te gaan. Wanneer je bij ons komt, vinden we het belangrijk dat je direct hulp krijgt.

Wanneer we samen besluiten om meerdere behandelingen aan te gaan, of een therapeutisch behandeltraject starten, geldt de volgende werkwijze van 7 stappen. Deze werkwijze is niet van toepassing op de massagebehandelingen. Massages kun je vrij inplannen. Wel merken we dat de meeste mensen het fijn vinden om eens in de 4 tot 6 weken terug te komen.

Stap 1: Formulier invullen

Wanneer je voor het eerst een afspraak hebt gemaakt, sturen we je een intakeformulier en een toestemmingsformulier per e-mail toe. Het is de bedoeling om deze uiterlijk 1 dag voordat het eerste gesprek plaatsvindt, in te vullen en terug te sturen.

Stap 2: Intakegesprek
Tijdens het eerste en het tweede consult brengen we samen jouw situatie in kaart en leren we graag de persoon achter de klachten kennen. Hierbij maken we gebruik van het vooraf ingevulde intakeformulier en een uitgebreide anamnese.
Stap 3: Lichaamswerk
Al vanaf de eerste sessie gaan we direct aan de slag met het lichaam. De eerste behandeling is vaak een meer algemene behandeling om het lichaam te laten wennen aan deze nieuwe vorm van lichaamswerk. Daarnaast mag het lichaam tot rust komen. In deze behandeling maken we de keuze voor de beste vervolgbehandelingen en gaan we daarna verder de diepte in.
Stap 4: Behandelplan

Bij lichaamsgerichte therapie en ademcoaching wordt uitgegaan van een holistische benadering. Wij houden rekening met het fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveau. Door al deze niveaus te onderzoeken en hierop in te zoomen, behandelen wij jou als geheel. We stellen samen een plan op om aan jouw doelen en hulpvraag te werken. Hierbij gaan we niet alleen uit van werken tijdens de sessie, je ontvangt ook gedragsmatige en lichaamsgerichte oefeningen voor thuis.

Stap 5: Betaling

Per behandeling of behandeltraject sturen we de factuur per e-mail toe. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen per bankoverschrijving. Sommige behandelingen kunnen door de zorgverzekeraar (gedeeltelijk) worden vergoed. Vergoedingen vallen onder natuurgeneeskundig consult, code 24005 of 24009.

We zien steeds vaker dat organisaties de behandelingen voor hun werknemers betalen. Mocht je behandeling door je werk vergoed worden, rekenen wij aangepaste tarieven.

Stap 6: Vervolgbehandelingen
Voor een duurzaam effect zijn meerdere behandelingen nodig. Wanneer je wilt werken aan een klacht adviseren we om (zeker in het begin) binnen 1 tot 2 weken een vervolgbehandeling in te plannen. Wanneer je preventief iets aan je gezondheid wilt doen, dan raden we 4 tot 6 weken aan.
Stap 7: Klachten?
Ben je niet tevreden of heb je een klacht over onze werkwijze of behandeling? Laat het ons weten via het contactformulier. Samen proberen we er uit te komen. Indien dat niet lukt, kun je terecht bij het collectieve klacht- en tuchtreglement van de beroepsvereniging waarbij SoulWork Company is aangesloten, genaamd CAT. Ons klacht- en tuchtrecht nummer is 1807.2422.

VOORTGANG

Vervolgbehandelingen

Wanneer je fysieke of mentale klachten wilt laten behandelen, doe je dit het beste met een serie van behandelingen. Hiervoor kun je een therapeutisch behandeltraject aangaan van 5 of 10 sessies. Wanneer je kiest voor zo’n behandeltraject wordt er een behandelplan gemaakt, waarbij we een inschatting maken van het aantal benodigde sessies en het type behandelingen.

Wanneer we je drie keer gezien hebben, evalueren we of de behandelingen effect hebben of dat deze bijgesteld dienen te worden. We streven er vanzelfsprekend naar dat je zo snel mogelijk weer zonder onze begeleiding verder kunt.

SoulWork Company begeleidt in het vertrouwen op de ervaringen van je lichaam, waardoor hoofd, hart en ziel weer samenkomen

PRAKTIJK

Middenburcht 116
Utrecht (Vleuten)
KVK: 69938105
RBCZ: 190482R
CAT: CM2167-17-06-19

CAT ademcoach massage therapeut